Registreren

Privacy van je vrijwilligers respecteren

Sinds 25 mei 2018 is de  GDPR, de General Data Protection Regulation, in werking getreden. Ook vrijwilligersorganisaties moeten deze regels volgen.
Switch helpt je op weg met 10 tips en extra informatie.