Registreren

Kalender Infomoment nieuwe vrijwilligers - LDC De Thuishaven

Datum & tijd

13-12-2018
10 uur - 12 uur

Locatie

Neuseplein 33
9000 Gent
Rabot - Blaisantvest, Sluizeken - Tolhuis - Ham

Infomoment nieuwe vrijwilligers - LDC De Thuishaven

Zorg en welzijn

De taken die je bij ons kan doen zijn heel divers. We luisteren graag naar waar jij goesting voor voelt om in je vrije tijd te doen en kijken dan samen hoe we dit kunnen inzetten voor het Lokaal Dienstencentrum.

Zo kan je bij ons achter de bar staan, mensen ondersteunen bij het doen van boodschappen, instaan voor de bibliotheek of de filmnamiddag, minder mobiele mensen vervoeren, pannenkoeken bakken, uitstappen begeleiden, activiteiten organiseren waarin ouderen en kinderen elkaars leefwereld beter leren kennen, mensen in eenzaamheid bezoeken…
Of vanuit je eigen ideeën iets nieuws opstarten.

Meer informatie op vrijwilligerspunt.stad.gent